<meta name="DC.Creator" content="BAC"> <meta name="DC.Coverage" content="www.bac.bm.dk">

BAC - Beskæftigelsesministeriets Administrations Center

Senest nyt:

BAC er pr. 1 april 2009 lukket og fordelt således:

Forsikringsordningerne er overgået til Økonomistyrelsen.
Direkte link: Forsikringsordningerne

Regnskabsteamet er overgået til Økonomistyrelsens ServiceCenter (ØSC).
Direkte link: ØSC
Telefon- og mailliste i pdf: ØSC telefon- og mailliste

Lønteamet er overgået til Økonomistyrelsens ServiceCenter (ØSC).
Direkte link: ØSC
Telefon- og mailliste i pdf: ØSC telefon- og mailliste

Rejseteamet er overgået til Arbejdstilsynet.

Annette Vraa av@at.dk 7220 9116
Birgitte Lund blu@at.dk 7220 9107
Henriette Petersen hepe@at.dk 7220 9117

Controllerteamet er overgået til Departementet.

Anne Vadegaard ava@bm.dk 7220 5129
Clarissa Eva Leon cel@bm.dk 7220 5142
Claus Rosendahl cro@bm.dk 7220 5127
Finn Dein Andersen fda@bm.dk 7220 5125
Vitus Bering-Jensen vbj@bm.dk 7220 5128

Præsentation af BAC

BAC, er sat i verden for at drive og udvikle stabile og effektive administrative serviceydelser. Vi driver, udvikler og rådgiver om serviceydelser inden for:

 1. Administrative systemer og processer
 2. Indkøb og udbud
 3. Rapportering og ledelsesinformation

Det gør vi på Beskæftigelsesministeriets område og mod betaling for kunder uden for ministerområdet. BAC’s opgave er at sikre gode betingelser for Beskæftigelsesministeriets opgavevaretagelse og understøtte Beskæftigelsesministeriets mission: ”Beskæftigelsesministeriet skaber rammerne for et moderne, fleksibelt arbejdsmarked, hvor flest muligt arbejder, og hvor et godt arbejdsliv og resultater går hånd i hånd”.


 

 

 

 

 

 

 

 

Dette dokument er sidst opdateret 27. april 2009 - Kontakt webmaster 

About Us

 BAC Profile
 BAC Strategy

Hjemmesiden understøttes bedst af internet explorer

EAN - Numre for BM

Nemkonto

BM's rejseportal


Inberetningspligt

 • Offentlige tilskud
 •  

   

   

  Forsikringsordningerne
  Overgået til Økonomistyrelsen.
  Direkte link: Forsikringsordningerne

  Regnskabsteamet
  Overgået til Økonomistyrelsens ServiceCenter (ØSC).
  Direkte link: ØSC

  Lønteamet
  Overgået til Økonomistyrelsens ServiceCenter (ØSC).
  Direkte link: ØSC

  Rejseteamet
  Overgået til Arbejdstilsynet.

  Controllerteamet
  Overgået til Departementet.

   

  Løn
  RS DEP/BIT/AT/BAC
  RS AMS/AD/ASK
  Rejser
  Controlling
  Betaling
  Opkrævning
  Beskæftigelsessystemet